Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë