Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Detajet e Tenderit

Furnizim me dhurata për nevojat e Komunës së Fushë Kosovës
612-24-4130-1-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
26-04-2024
Data e mbylljes së tenderit:
07-05-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-04-26T00:36:00
Vlera e kontratës:
9999 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me dhurata për nevojat e Komunës së Fushë Kosovës 9999 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Violeta Mirena B.I. Furnizim me dhurata për nevojat e Komunës së Fushë Kosovës 6496 EUR
EUROPRINT GROUP SH.P.K. Furnizim me dhurata për nevojat e Komunës së Fushë Kosovës 9957 EUR
GeoGroup Ing SH.P.K. Furnizim me dhurata për nevojat e Komunës së Fushë Kosovës 9994 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me dhurata për nevojat e Komunës së Fushë Kosovës 9327 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Furnizim me dhurata për nevojat e Komunës së Fushë Kosovës 7632 EUR