Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Detajet e Tenderit

Ndertimi dhe rregullimi i trotuarit në rrugët e Fushë Kosovës
612-24-4423-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
08-05-2024
Data e mbylljes së tenderit:
27-05-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-05-08T01:02:00
Vlera e kontratës:
20000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndertimi dhe rregullimi i trotuarit në rrugët e Fushë Kosovës 20000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
" ARCHING GROUP " SH.P.K Ndertimi dhe rregullimi i trotuarit në rrugët e Fushë Kosovës 18994 EUR
"Valdrini" sh.p.k Ndertimi dhe rregullimi i trotuarit në rrugët e Fushë Kosovës 18671.5 EUR
LIMORA SH.P.K. Ndertimi dhe rregullimi i trotuarit në rrugët e Fushë Kosovës 18606 EUR
N.N.P. " Wenda " Ndertimi dhe rregullimi i trotuarit në rrugët e Fushë Kosovës 20000 EUR