Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Detajet e Tenderit

Angazhimi i një eksperti të jashtëm për hartimin e rregullores për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve te punës në Administratën Komunale
612-24-4838-2-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
20-05-2024
Data e mbylljes së tenderit:
23-05-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të
Vlera e parashikuar:
2024-05-20T00:44:00
Vlera e kontratës:
3000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Angazhimi i një eksperti të jashtëm për hartimin e rregullores për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve te punës në Administratën Komunale 3000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Hajdin Ramadani Angazhimi i një eksperti të jashtëm për hartimin e rregullores për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve te punës në Administratën Komunale 8500 EUR
Taulant Selmani Angazhimi i një eksperti të jashtëm për hartimin e rregullores për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve te punës në Administratën Komunale 1940 EUR
Besnik Hajdari Angazhimi i një eksperti të jashtëm për hartimin e rregullores për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve te punës në Administratën Komunale 2850 EUR