Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Bekim Rexha

Zyrtar përgjegjës për sinjalizim në Komunën e Fushë-Kosovës

Tel: +381 (38) 200 – 40 569
E-mail: bekim.rexha@rks-gov.net

Vendimi për caktimin e zyrtarit përgjegjës

Mbrojtja e Sinjalizuesve/Udhëzues