Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Ligji dhe Kërkesa për qasje në Dokumentet Zyrtare


Ligji për qasje në dokumentet zyrtare. shkarko këtu

Kërkesa për qasje në dokumentet zyrtare. shkarko këtu


E drejta për informim për punët e komunës suaj. ALB. shkarko këtu

E drejta për informim për punët e komunës suaj. ENG. shkarko këtu

E drejta për informim për punët e komunës suaj. SRB. shkarko këtu


AGJENCIA PËR INFORMIM DHE PRIVATËSI

Broshurë Informative lidhur me të drejtat e qytetarëve PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE. ALB. shkarko këtu

Broshurë Informative lidhur me të drejtat e qytetarëve PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE. ENG. shkarko këtu

Broshurë Informative lidhur me të drejtat e qytetarëve PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE. SRB. shkarko këtu

Broshurë Informative lidhur me të drejtat e qytetarëve PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE. TUR. shkarko këtu


Personi kontaktues për qasje në dokumentet zyrtare:

Emri:   Ali Topalli
Tel.      038/ 200 40 542
Email: ali.sh.topalli@rks-gov.net