Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Çmimi i lartë për gratë në lidership: Dhuna ndaj Grave në Politikë

2023/08/31 - 12:47

Qëllimi kryesor i dokumentarit është të sjellë shembuj konkret të grave në politikë dhe në jetën publike që janë përballur me dhunë për shkak të angazhimit të tyre politik. Dokumentari është shfaqur për herë të parë në konferencën hyrëse të Javës së Gruas 2023 dhe do të vazhdojë të shërbej si material ndërgjegjëses për këtë kauzë.
Shpërndarja e këtij dokumentari do të ndikoj në ndërgjegjësimin dhe mobilizimin e të gjithë qytetarëve për paqen gjinore dhe eliminimin e dhunës ndaj grave në Politikë. Promovimi i barazisë gjinore është një përparësi e rëndësishme për zhvillimin e shoqërisë.
https://www.youtube.com/watch?v=1zLamSD5TzU