Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Takim i Qendrës për Punë Sociale me Fondacionin Terres des Hommes

2018/10/03 - 10:43

Të premten më datë 28.9.2018 në Qendrën Për Punë Sociale u mbajt takimi mes akteve ndërsektoriale ‘Tryeza për Menaxhimin e Rasteve’ që për rend dite ishte rishikimi i rasteve të fëmijëve me rrezikshmëri të mesme dhe të lartë. Në takim u ofruan shërbimet për:

Në këtë takim u trajtuan rastet që ishin të domosdoshme për shqyrtim, tryezën e udhëhoqi një nga udhëheqësit e tryezës, morën pjesë të gjithë relevantët që kishin role për të dhënë shërbimin në suaza të kompetencave të sektorit.

I tërë ky aktivitet u jetësua në mbështetje nga Fondacioni Terres des Hommes, The Idea Partner ship.  Njëherësh një nga tri rastet e fëmijëve me rrezikshmëri të lartë ka kaluar në rrezikshmëri të mesme.