Republika e Kosoves

Junik

Njoftojmë të gjithë tatimpaguesit e Komunës së Junikut se Departamenti i Tatimit në Pronë me datë 09.01.2023 ka lëshuar faturat e tatimit në pronë për vitin tatimor 2024.

2024/01/12 - 7:51

Forma e aplikacionit: Njoftojmë të gjithë tatimpaguesit e Komunës së Junikut se Departamenti i Tatimit në Pronë me datë 09.01.2023 ka lëshuar faturat e tatimit në pronë për vitin tatimor 2024.