Republika e Kosoves

Junik

Arton Krasniqi – Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Komunën e Junikut

E-mail: arton.k.krasniqi@rks-gov.net

Tel: +383 44 270 923

Adresa: Komuna Junik, Lagja Qendër 51050.

 

 

Vendimi i kryetarit për emërimin e Zyrtarit  për Mbrojtjen e të Dhënave Personale