Republika e Kosoves

Junik

Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

1 Sadri Krasniqi

LDK

2 Alfred Gaxherri

LDK

3 Mursel Salihaj

LDK

4 Ermelinda Llolluni

LDK

5 Lirjeta Shehu

LDK

6 Lulzim Gacaferi

VV

7 Xhemë Tofaj

Asambleist

8 Eliza Pepshi

VV

8 Leonard Llolluni

AAK

Dervish Bajraktari

AAK

Erleta Qestaj

AAK

Festina Maloku

AAK

Rajmonda Krasniqi

AAK

Zenel Maloku

AAK