Republika e Kosoves

JunikTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Zerimi i sallës se Kuvendit Komunal
636-24-3375-2-2-1
05-04-2024 29-04-2024 Detajet
Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugeve lokale
636-24-3418-2-3-6
08-04-2024 16-04-2024 Detajet