Republika e Kosoves

Junik

Raporti i Punës i Kryetarit të Komunës për vitin 2023

2024/01/20 - 10:48

Forma e aplikacionit: Raporti i Punës i Kryetarit të Komunës për vitin 2023