Republika e Kosoves

Junik

Shfrytëzimi i këtij shërbimi në internet, u lejon tatimpaguesëve të kursenjë resurse kohore dhe financiare, gjithashtu, u ofron mundësinë të monitorojnë statusin në çdo moment. Së bashku me këtë u jep tatimpaguesëve opsionin që të bëjnë pagesën përmes sistemit bankar, e-banking.

Kërkesë për të përdorur sistemin elektronik nga ana e tatimpaguesve është dhënia e informacionit personal si: numri personal, emri dhe mbiemri.

Për të hyrë në shërbimin elektronik, dhe gjeneruar faturën e vizitoni E- Kosova.

 

Gejenero Faturën e Tatitmit në pronë Online
Gejenero Faturën e Tatitmit në pronë Online