Republika Kosovo

PodujevoTender Datum početka Datum završetka Postupak
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës lidhëse Bradash-Dobratin
615-24-5797-5-2-1
10-06-2024 02-07-2024 Detalji
Rregullimi i rrugëve
615-24-5331-5-1-1
03-06-2024 15-07-2024 Detalji
Konsulent individual për digjitalizimin dhe sistemimin e adresave, numrave në sistemin e ARISIT dhe SIRA
615-24-6829-2-2-1
09-07-2024 29-07-2024 Detalji
Asfaltimi i rrugëve Repë dhe Terrnavicë
615-24-6868-5-2-1
09-07-2024 30-07-2024 Detalji
Furnizim dhe montim me karrige gjinekologjike për personat me nevoja të veqanta
615-24-6250-1-3-6
24-06-2024 01-07-2024 Detalji
Furnizim dhe montimi me paisje( sistemi i menagjimit të hyrje daljeve dhe klima për nevoja të QKMF-Së)
615-24-6662-1-2-1
03-07-2024 23-07-2024 Detalji
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës lidhëse Sfeqel-Dumosh
615-24-5626-5-2-1
07-06-2024 01-07-2024 Detalji
Furnizim me materiale për aktivitetet kulturore
615-24-5864-1-2-1
11-06-2024 01-07-2024 Detalji
Asfalltimi i rrugëve në fshatin Revuqë,Zakutë dhe Dobërdol
615-24-6016-5-2-1
19-06-2024 09-07-2024 Detalji