Republika Kosovo

Podujevo

Direkcija za Obrazovanje

AVNI FETAHU
Dirketor Direkcije za Obrazovanje
Adresa: Ul. Nuhi Gashi
Poštanski broj: 11000
Mob: +383 (0) 44 150 657
Kancelarija: 038 200 41-004
e-mail:avni.j.fetahu@rks-gov.net
e-mail:avni_fetahu@hotmail.com

MSc. Avni FETAHU je rođen 04.03.1981. godine u selu Štedim, opština Podujevo.
Obrazovanje: Završio je deo osnovne škole u ​​Kačaniku da bi nastavio u selu Štedim u opštini Podujevo, srednju ekonomsku školu “Isa Boletini” Podujevo 1996-2000.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Odsek: Menadžment i informatika 2000-2004.
Završio je master studije na Univerzitetu u Prištini, odsek: Menadžment i informatika, sa predmetom; Uticaj firmi za obuku na pripremu kadrova za tržište rada.
Oženjen je i ima 5 dece. Uglavnom je radio u Podujevu i to:
Nastavnik u srednjoj ekonomskoj školi “Isa Boletini” – Podujevo – 2006 – 2014.
Direktor Direkcije za planiranje i ekonomski razvoj i direktor direkcije za poljoprivredu u Opštini Podujevo 2014-2017.
Opštinski odbornik u Opštini Podujevo i Nastavnik u srednjoj školi.