Republika Kosovo

Podujevo

Kancelarija za komunikaciju sa javnošću

Liridona Rrahmani – službenica za informisanje i praćenje medija i,

Službenica za koordinaciju procesa javnih konsultacija

https://konsultimet.rks-gov.net/

e-mail: liridona.rrahmani@rks-gov.net

Kontakt: 038/200 41-018