Republika Kosovo

Podujevo

Kancelarija za unutrašnju raviziju

Ismet Uka – Rukovodilac interne revizije

e-mail: ismet.uka@rks-gov.net

Kontakt: 038/200 41-016