Republika Kosovo

Podujevo

Direkcije za imovinu, katastar i geodeziju

SARANDA STUBLLA

 Direktor Direkcije za imovinu, katastar i geodeziju

Datum rođenja: 22.02.1994

Prebivalište: Podujevo

Obrazovanje: Pravni fakultet

e-mail: saranda.a.stublla@rks-gov.net

Telefon: 038 200 41 007