Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Drejtori

Emri dhe Mbiemri: Mehmet Gerguri

Data e lindjes: 22.07.1964
Vendi i lindjes: Bardh i Madh

E-mail: Mehmet.Gerguri@rks-gov.net

Mob:  044 / 426-435

VOIP: 038/ 200 40 533