Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Drejtori

Emri dhe Mbiemri: Besnik Hykolli
Data e lindjes: 28.04.1990
Vendi i lindjes: Prishtinë

E-mail: Besnik.Hykolli@rks-gov.net
Mob: 044/875-923
VOIP: 038/ 200 40541