Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Drejtori

Emri dhe Mbiemri: Maliq Berisha

Data e lindjes: 29.03.1959
Vendi i lindjes: Harilaq

E-mail: Maliq.Berisha@rks-gov.net

Mob:  044 / 174-391

VOIP: 038/ 200 40 537