Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Drejtori

Emri dhe Mbiemri: Ekrem Berjani
Data e lindjes: 28.08.1966

Vendi i lindjes: Miradi e Eperme

E-mail: Ekrem.Berjani@rks-gov.net 
Mob: 044/ 296-476
VOIP: 038/ 200 40 524