Republika e Kosoves

Kaçanik

RREGULLORE NR. 01/2023 – PER MENYREN DHE KUSHTET E SHFRYTEZIMIT TE SHTEPISE SE KULTURES “XHELADIN KURTAJ ” NE KOMUNEN E KAÇANIKUT

2023/07/14 - 8:49

Forma e aplikacionit: RREGULLORE NR. 01/2023 – PER MENYREN DHE KUSHTET E SHFRYTEZIMIT TE SHTEPISE SE KULTURES “XHELADIN KURTAJ ” NE KOMUNEN E KAÇANIKUT