Republika e Kosoves

Kaçanik

Thirrje publike per ofrimin e mbeshtetjes financiare publike per financimin e projekteve te OJQ- ve … digjitalizimi i fakteve- dokumenteve- audioincizimeve te vlerave te luftes se UÇK- se

2024/03/27 - 7:49

Forma e aplikacionit: Thirrje publike per ofrimin e mbeshtetjes financiare publike per financimin e projekteve te OJQ- ve … digjitalizimi i fakteve- dokumenteve- audioincizimeve te vlerave te luftes se UÇK- se