Republika e Kosoves

KaçanikTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Rregullimi dhe asfaltimi i rrugeve urbane - Kaçanik
652-24-4785-5-2-1
16-05-2024 07-06-2024 Detajet
Ndërtimi i kanaleve të hapura të ujitjes në fshatrat Vataj- Dubravë, Vishaj- Dubravë, Nikaj dhe Biçecë.
652-24-5106-5-2-1
27-05-2024 14-06-2024 Detajet
Ndërtimi i trotuarit në rrugën regjionale Ahmet Kaçiku, segmenti restorant Natyra - Fusha e Pajtimit, Faza e I-rë
652-24-4774-5-2-1
16-05-2024 06-06-2024 Detajet
Ndërtimi i aneksit të IAAP- Feriz Guri dhe Vllezërit Çaka
652-24-5366-5-2-1
29-05-2024 19-06-2024 Detajet
Ndërtimi i parqeve dhe hapsirave publike në lokacionet Kaçanik i Vjetër dhe Lagja Hajdari - Fshati Rekë
652-24-4642-5-2-1
14-05-2024 04-06-2024 Detajet
Rregullimi dhe asfalltimi i rruges Stagovë-Runjevë
652-24-4289-5-2-1
15-05-2024 05-06-2024 Detajet