Republika e Kosoves

Kaçanik

 

 
Emri dhe Mbiemri
 
Pozita
 
Telefoni
 
e-maili zyrtar
Hafize Sallahi Drejtoresh 045269942 hafize.sallahi@rks-gov.net