Republika e Kosoves

Mamushë

Info Sesion për Grante “Përfshirja dhe Fuqizimi Ekonomik në Ballkanin Perëndimor 2023-2024”

2023/04/07 - 10:48

Info Sesion për Grante”

Përfshirja dheFuqizimi Ekonomik në Ballkanin Perëndimor 2023-2024″

Lokacioni: Salla Kuvendit
Komunal në Komunën e
Mamushës
Data: 24/04/2023
Ora: 11:00

 

Linku: