Republika e Kosoves

MamushëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
SERVISIMI, MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE ZYRTARE TË KOMUNËS SË MAMUSHËS-RITENDER
626-24-4320-2-2-1
08-05-2024 20-05-2024 Detajet
Projekti për Sigurimin e Pajisjeve me rreze X për Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Komunën e Mamushës
626-24-3274-1-2-1
19-04-2024 10-05-2024 Detajet
SIGURIMI TPL DHE TPL+ I AUTOMJETEVE TE KOMUNES SE MAMUSHES-Ritender
626-24-3517-2-2-1
12-04-2024 02-05-2024 Detajet