Republika e Kosoves

Mamushë

Buyar Mazrek

KESHILLTARE KDTP

Çamil Mazrek

Këshilltar KATP

CEVDET ÖZDİLMEN

Këshilltar KATP

ERHAN MAZREK

Këshilltar KATP

FATMA MORİNA

Këshilltar KATP

Haci Taç

Këshilltar KATP

Halim Sadiku

Këshilltar PDK

HASAN KRUEZI

Këshilltar KDTP

Hatice Mazrek

Këshilltar KDTP

İliyaz Mazrek

KËSHILLTAR KDTP

NASER MORİNA

Këshilltar KDTP

Necmedin Morina

Kryesus i Kuvendit

Öznur Taç

Këshilltar KDTP

Şengül MAZREK

Këshilltar KATP

Sevgi Mazrek

Këshilltar KDTP