Republika e Kosoves

Mamushë

Drejtoria ​për Planifikim, Urbanizëm dhe Gjeodezi Kadastër