Republika e Kosoves

Mamushë

Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Integrim Evropian

Fahri Krüezi

ZYRTAR I ZYRËS PËR INTEGRIME EVROPIANE
email: fahri.kruezi@rks-gov.net
tel: 0038345271096
Fahri Krüezi ka lindur me 22.01.1989.  Shkollën fillore ka përfunduar në Shkollën Haxhi Ymer Lutfiu, ndërsa shkollën e mesme e ka përfunduar në shkollën e Mjekësise Luciano Motroni ne vitin 2004-2008.  Fakulltetin e ka përfunduar në Universitetin Trakya të Republikës së Turqisë, departamenti Mardhënie Ndërkombëtare gjatë viteve 2009-2015. Ndërsa në vitet 2016-2020 i ka vijuar studimet e magjistraturës në İnstitutin e Shkencave Sociale pranë Universitetit Trakya, departamenti Shkencat Sohoqërore në Ballkan dhe Mardhënie Ndërkombëtare,nga viti 2019 është dukë punuar në komunën e Mamushës në pozitën zyrtar i İntegrimeve Evropiane.