Republika e Kosoves

Mamushë

Zyra për Informim

MENAXHERI I ZYRES

Idriz MAZREK Menaxheri i zyres zyrtar per Informim.

kontakt : 0038345324770

email: idriz.mazrek@rks-gov.net

CENTRIKS: 038 20045200