Republika e Kosoves

Mamushë

Info Sesion për Grante “Përfshirja dhe Fuqizimi Ekonomik në Ballkanin Perëndimor 2023-2024” për Shoqatat e Grave.

2023/04/19 - 12:23

Info Sesion për Grante”Përfshirja dhe Fuqizimi Ekonomik në Ballkanin Perëndimor 2023-2024″

Lokacioni: Salla Kuvendit Komunal në Komunën e Mamushës

Data: 26/04/2023 Ora: 13:00

Vetëm për Shoqatat e Grave!