Republika e Kosoves

Mamushë

mbledhja

2022/09/21 - 8:18

Me datë 06.09.2022 është mbledhja e parë  e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi. Mledhja është mbajtur në sallën e kuvendit dhe në të kan marrë pjesë të gjithë anëtarët e këshillitt. Mledhja është udhëhequr nga kryetari i komunës Z. Abdülhadi Krasniç.
Rendi i ditës:
1. Njoftimi me anëtarët e rinjë të KKSB-së
2. Menaxhimi i pastrimit të rrugëve të Komunës së Mamushës
3.Njoftim rreth situatës së fundit të sigurisë në Komunën e Mamushës.
4.Të ndryshme