Republika e Kosoves

Mamushë

Thirrja për aplikim “Programi për Zhvillim Rajonal të Balancuar 2023”

2023/05/23 - 8:07

Te enjten, me 25 maj 2023 (prej ores 10:00), ne sallen e Asamblese Komunale ne Mamushe mbahet takimi informues lidhur me grantet e ofruara per biznese nga Ministria e Zhvillimit Rajonal per vitin 2023.

 

Te drejte aplikimi kane bizneset ekzistuese dhe ata/ato qe nuk kane biznes te regjistruar ende. Shumat e granteve jane nga 2,000 – 25,000 EUR.

 

Biznese nga sektoret e tregtise, ndertimtarise, bujqesise (pjeserisht), shendetesise dhe arsimit nuk kane te drejte aplikimi.

 

Afati i fundit per aplikim eshte 05.06.2023.

 

Ky takim organizohet nga Komuna e Mamushes, ne bashkepunim me AZHR Jug.

 

Ju mirepresim!