Republika e Kosoves

Obiliq

Ekstrakt i Procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Kuvendit komunal me dt.24.05.2024

2024/06/21 - 9:26

Forma e aplikacionit: Ekstrakt i Procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Kuvendit komunal me dt.24.05.2024