Republika e Kosoves

Obiliq

Kabineti

Shef i Kabinetit të Kryetarit

Burim Gerguri

email:Burim.Gerguri@rks-gov.net

 

Zyrtare për Marrëdhënie me Publikun

Festina Preniqi

festina.preniqi@rks-gov.net

045644316

 

Asistent i Kryetarit

Ardenis Alija

tel:0382004-41336

email:ardenis.alija@rks-gov.net

 

Zyrtari përgjegjës për sinjalizim:

Kushtrim Mirena

tel: 044\377-000

email:Kushtrim.Mirena@rks-gov.net

 

Zyrtar për Informim

Adem Haliti

email:adem.haliti@rks-gov.net