Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori i Arsimit

 

Prof .Sahit Zeqiri

Email Sahit.i.zeqiri@rks-gov.net

tel :038200413322

Sahit Zeqiri u  lind me 12.05.1954 ne fshatin Kaçanoll në komunën e  Mitrovicës .
Shkollën fillore  e perfundoi në vendlindje  ndërsa shkollën e mesme në Mitrovicë.
I  diplomuar në Univesitetin e Prishtinës në FSHMN-  Departamenti i Fizikës.
Nga viti 1981-1984 punoi si   profesor i Fizikës në SHMT “ Hasan Tahsini” në Obiliq
Nga viti 1984-1986 ka punuar në SHMT “28 Nëntori “ në Prishtinë.
Që nga viti 1986 rikthehet të punoj në SHMT  “Hasan Tahini” në Obiliq si profesor pastaj në një  periudhë te gjatë kohore  vazhdoje te punoi si  zëvendës Drejtor i Shkollës
Në vitin 2014-2019 punoi drejtor në SHMLP  “Ismail Dumoshi”
Me 01.03.2022 u emërua Drejtor i Arsimit në komunën e Obiliqit .