Republika e Kosoves

Obiliq

Kontakti

Komuna e Obiliqit Centrali   
038-561-536  \  038-200-41-306

Zyra e Kryetarit të Komunës 
038-200-41-336

Zyra e Informimit  
038-200-41-350

Drejtoritë Komunale:

Drejtoria e Sherbimeve Publike
045-163-100
Drejtoria për Inspeksion 
045-130-888


Drejtoria e Shënd.dhe Mirëqenies Sociale
038-200-41-325

Drejtoria e Arsimit
038-200-41-322

Drejtoria e Urbanizmit,Kadastrit,Pronës
038-200-41-309

Drejtoria e Ekonomisë dhe Financave
038-200-41-348

Zyra e Prokurimit
038-561-085

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare
038-562-533

Emergjenca
112

Zjarrfikësit KEK
038-561-596

Ujësjellësit Rajonal “Prishtina” Obiliq
038-560-013

Kompania “Pastrimi”
044-185-758

Stacioni Policor
038-560-700

Qendra për Punë Sociale Obiliq
038-560-077

Qendra Komunale për Regjistrim Civil
038-562-077

Qendra Komunale për Regji.Automjeteve
038-560-506  / 038-200-41-351

Posta Obiliq
038-561-111,038-561-602

Zyra Komunale për Punësim
038-560-184

ProCredit Bank
038-560-554

Raifaisen  Bank
038-222-222

NLB Bank
038-560-007

Kryqi i Kuq Komunal
038-561-224