Republika Kosovo

Podujevo

Misija & Vizija

Zvaničan sajt Opštine Podujevo je na usluzi građanima naše opštine, ali i široj javnosti, kao pregled rada zakonodavne i izvršne vlasti opštine u donošenju različitih pravilnika i odluka kao i njihovim implementacijama.

Planirani i realizovani projekti, kao i druge aktivnosti, biće predstavljeni putem ovog sajta. Preko sajta građani mogu da daju predloge, zahteve i žalbe.

Uključi se

Registriraj se

kalendar

usluge

Spisak nekretnina planiranih za puštanje u rad 2021

Pristup službenim dokumentima

Državni portal

Platforma on-line komunikacije

Uplate poreza na imovinu

Licensa

Službeni list

Himna

Gradska karta

E-rekrutisanje

E-administracija

Brošure

Ovlašćenja