The Republic of Kosovo

PrishtinëThe tender Start date Completion date Action
135 Furnizimi me pompa zhytese per objektin e Birgades se Zjarrefiksave ne Kalabri
616-24-1182-1-3-6
21-02-2024 01-03-2024 Details
73. Renovimi i objektit te vjetër dhe objektit te ri të Komunës, si dhe bashkësive lokale
616-24-1233-5-2-1
21-02-2024 11-03-2024 Details
14 Furnizim me barna dhe materiale shpenzuese mjekësore për nevojat e KPSH-së
616-24-1297-1-1-1
22-02-2024 18-03-2024 Details
10 Furnizimi me kafe dhe materiale tjera per bufene e Komunës së Prishtinë
616-24-1426-1-2-1
26-02-2024 11-03-2024 Details
134 - Furnizimi me kamion cisterne per uje te pijes per kryeqytetin
616-24-1281-1-2-1
22-02-2024 14-03-2024 Details
Furnizimi me inventar shkollor për artikujt që nuk janë në AQP-Dollap metalik
616-24-1180-1-2-1
19-02-2024 12-03-2024 Details
61. Rregullimi dhe Funksionalizimi i dyerve të garazhave të objektit të zjarrëfikësve në BPZ - Kalabri
616-24-1439-2-2-1
26-02-2024 18-03-2024 Details
Furnizim për zyre me material administrativ shëndetësor
616-24-1492-1-2-1
27-02-2024 18-03-2024 Details