The Republic of Kosovo

PrishtinëThe tender Start date Completion date Action
Rregullimi i Parkut në Drenoc - Prishtinë
616-23-9022-5-2-1
25-08-2023 15-09-2023 Details
Vendosja e kamerave ne Kryeqytet
616-23-8456-2-1-1
17-08-2023 26-09-2023 Details
Fushate vetëdijësuese Muaji tetor kunder trafikimit me qeninen njerezore 18 tetor deri me 19 nëntor Fushate vetëdijësuese 16 ditët e aktivimzimit kundër dhunës në familje 25 nëntor deri me 10 dhjetor
616-23-9266-1-2-1
01-09-2023 20-09-2023 Details
Furnizimi me barna dhe material shpenzues mjekësor për nevojat e KPSH-së
616-23-9366-1-1-1
08-09-2023 25-09-2023 Details
Ndertimi i strehimores-parkut te qenve
616-23-8963-5-2-1
25-08-2023 15-09-2023 Details
Furnizim me Laptop dhe Furnizim me pc zero client
616-23-9512-1-2-1
07-09-2023 18-09-2023 Details
Furnizim me material higjenik për rezidentet e SHPMPF
616-23-8967-1-2-1
25-08-2023 12-09-2023 Details
Ndertimi i mbikalimit tek stacioni i trenit
616-23-7594-5-1-1
24-07-2023 04-09-2023 Details
Parku në Kalabri- Faza e I-rë Mobilizimi dhe Demolimi i strukturave të betonit
616-23-8866-5-2-1
23-08-2023 12-09-2023 Details
Rikonstruimi, Renovimi dhe Gelqerosja e institucioneve edukative arsimore
616-23-9233-5-2-1
05-09-2023 25-09-2023 Details
Ndërtimi dhe zgjerimi i kapaciteteve për ujitjen e tokave bujqësore si dhe riparimin e rrjetit te sistemit të ujitjes
616-23-9036-5-2-1
28-08-2023 18-09-2023 Details