The Republic of Kosovo

PrishtinëThe tender Start date Completion date Action
Ndërtimi i Parkut në lagjen Arbëria - Lot 1 Ndërtimi i parkut vertikal nën rrethrrotullimin për Fushë Kosovë dhe renovimi i eko-ulëseve në shesh - Lot 2
616-22-10448-5-2-1
29-09-2022 20-10-2022 Details
Furnizimi me letër për nevojat e IEAA
616-22-9524-1-2-1
13-09-2022 03-10-2022 Details
Vlerësimi i objekteve të Komunës së Prishtinës
616-22-10400-2-2-1
29-09-2022 18-10-2022 Details
Hartimi i Zgjidhjes urb-arkitektonike e ndërlidhjes së lagjes “Kalabria” me lagjen “Dardania ”
616-22-8735-2-1-1
02-09-2022 12-10-2022 Details
Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës në Institucionet Arsimore
616-22-10299-2-2-1
27-09-2022 12-10-2022 Details
Organizimi i panairit Blej shqip 2022
616-22-9660-2-2-1
14-09-2022 03-10-2022 Details
Furnizimi me paisje kabinetike per shkollen Dr. Ali Sokoli
616-22-9574-1-2-1
13-09-2022 06-10-2022 Details
Furnizim me inventar për Qendrat e ndryshme sociale
616-22-9768-1-2-1
16-09-2022 05-10-2022 Details
Ritender Ndërtimi i disa rrugëve në Komunën e Prishtinës
616-22-10004-5-1-1
23-09-2022 17-10-2022 Details
Furnizimi me paisje kabinetike dhe mjete të punës për praktik profesionale SHML Abdyl Frasheri'
616-22-9626-1-2-1
14-09-2022 07-10-2022 Details
Inventar per administraten komunale
616-22-10541-1-3-6
30-09-2022 04-10-2022 Details
Furnizimi dhe rregullimi i vendeve të kontinjerëve
616-22-8560-1-1-1
23-08-2022 03-10-2022 Details
Master plani per rigjenerimin e lagjes Kodra e Trimave
616-22-9251-2-1-1
09-09-2022 20-10-2022 Details
Ndërtimi i tri mbikalimeve të përkohëshme në Aktash, Lakërishtë dhe Arbëri
616-22-9912-5-2-1
20-09-2022 13-10-2022 Details
Ndërtimi i rrugës Skënderbeu
616-22-9233-5-1-1
07-09-2022 20-10-2022 Details
Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fitnesit - Lot 1 Ndërtimi i fushave sportive - Lot 2
616-22-10061-5-2-1
22-09-2022 12-10-2022 Details
Ndërtimi i zhveshtores dhe tribunës për stadiumin KF Flamurtari
616-22-10128-5-2-1
23-09-2022 13-10-2022 Details
Deratizimi për nevojat e kujdesit shëndetësor
616-22-10416-2-1-1
29-09-2022 19-10-2022 Details