Republika e Kosoves

Kaçanik

Raport periodik për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në Raportin e Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit, të vitit 2022

2024/04/11 - 11:49

Forma e aplikacionit: Raport periodik për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në Raportin e Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit, të vitit 2022