Republika e Kosoves

Kaçanik

Vendimi për aprovimin e raportit të punës së Komitetit për Politikë dhe Financa për vitin 2023

2024/04/17 - 3:59

Forma e aplikacionit: Vendimi për aprovimin e raportit të punës së Komitetit për Politikë dhe Financa për vitin 2023