Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori për Ekonomi

 

Zarife Behluli

Email: zarife.behluli@rks-gov.net

tel: 038-200-41332

Zarife Behluli, Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim Ekonomik

E lindur në Prishtinë me 26.05.1963, ka kryer shkolloën fillore dhe të mesme në Prishtinë ndërsa fakultetin ekonomik në Universitetin e Prishtinës, drejtimi Financa

Ka punuar në Korporaten Energjetike e Kosovës – Departamentet Mbështetëse (1987-2004), në pozitën udhëheqëse e financave

Prej vitit 2004 deri me 2012 në kompaninë Ushqimi Sh.A, pozita Udhëheqës i financave

Prej 2013 e emëruar si Drejtor i Drejtorisë së Ekonomisë, Financa dhe Zhvillim  në komunën e Obiliqit, ku vazhdon ende të jetë në këtë pozitë.