Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori për Planifikim Urban Kadastër dhe Pronë

 

Arben Berisha

email :arben.berisha@rks-gov.net

038-20041309

 

I diplomuar në nivelin Master (Marketing dhe Menaxhim Biznesi) në Fakultetin AAB, dhe njekohesisht me përvojë shumë vjeqare në menaxhim biznesi, sipërmarrjeje  dhe menaxhim të ekipeve konsiderueshëm të mëdha dhe gjithashtu eksperience shumë vjeçare në pozita menaxheriale në qeverisje lokale. Person  i besueshëm dhe i ndershme me përvojë të konsiderueshme  sa i përket situatave stresuese. Person kompetent, entuziast dhe ambicioze që udhëheqë me vendosshmëri drejt suksesit të organizatës. Gjithashtu i fokusuar në arritjen e planit, nxit dhe përkrah qëllimet dhe objektivat e organizatës

Instuticionet: Drejtimi: Viti i diplomimit
Kollegi “AAB” Master: Marketing dhe Menaxhim Biznesi 2018
Kollegi “AAB” Bachellor: Menaxhment dhe Informatikë 2016
SHMT “Obiliq” Teknik i Xehetarisë 1992

Përmbledhja e karrierës

Drejtor për Planifikim Urban Pronë dhe Kadastër Obiliq Janar 2018- Ende në të njejtën pozit

 

Drejtor i Mbrojtjes së Mjedisit  Obiliq             Janar 2013 – Janare 2018

 

Menaxher në Tregun e Gjelbër Obiliq Janar 2003-Janar 2013
  • Per dhjete vite i perzgjedhure me ane te konkursit, i mbikqyrur dhe i monitoruar nga Bordi qe te gjithe ishin nderkomtare