Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori për shëndetësi dhe mirëqenie sociale

Blerona Shabanaj Mehmeti

Nr Kontaktues
045-164-777
038/200-41325
Email:blerona.e.shabanaj@rks-gov.net

 

E lindur me 15.02.1991 në qytetin e Pejës

2010-2016 -Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik

2007-2010- Shkolla Mesme Gjimnazi  “Xhevdet Doda”Prishtinë

1998-2007- Shkolla Fillore “Hasan Prishtina” Prishtinë

TRAJNIMET

Periudha 11.06.2017, kam kryer Trajnimet për “Asistent Administrativ”

Trajnimi, ka qenë i organizuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Nga ky trajnim kemi fituar informata bazë, për organizimin e punës Amdinistrative.

PËRVOJË PUNE

Zyrtare Ligjore –Permbaruesi privat

Zyrtare Administrative- Ministria e Infrastrukturës

Punë praktike , pastaj në cilësinë e zyrtares ligjore  –  Ndërmarrja Shërbyese “EM&EN” Prishtinë

Udhëheqi në Drejtorinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale (Janar 2022)