Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori për Shërbime Publike dhe Emërgjencë

Abdyrrahman Krasniqi 

Nr Kontaktues
045-163-800

Email:abdyrrahman.krasniqi@rks-gov.net

Abdyrrahman Krasniqi ka përfunduar studimet master në Kultur dhe Antropologji Sociale në Universitetin e Vjenes në Austri. Studimet universitar i ka përfunduar në Fakultetin Filozofik Dega e Folozofisë në Prishtinë.

Gjatë kohës së studimeve në Universitetin e Vjenës,  Abdyrrahman Krasniqi ishte pjesmarrë në disa konferenca dhe njëkohsishti për një vit ishte i angazhuar si Këshilltari në Muzeun   ̎Volkskundemuseum ̎ për rajonin e Ballkanit. Gjat kohës së studimeve në Vjenë (Wien) ka qen i angazhuar njëherit si përfaqsues e pastaj që nga viti 2009-2014 Menaxher në Firmën Tchibo Field Services GmbH.

Angazhimin politik e filloi në vitin 2018 ku ishte zgjedhur Shef i Kabinetit të Kryetarit të Komunës së Obiliqit, ndërsa aktualishtë është
Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Publike dhe Emergjente në Komunën e Obiliqit

 

Përveç gjuhës amtare Shqipe, Abdyrrahmani flet gjuhën Gjermane dhe Angleze.