Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

KK-ja ka mbajtur takimin e parë  për këtë vit

2024/01/24 - 10:18

KK ( Komitetit për Komunitete) ka mbajtur sot takimin  e parë për këtë vit me këtë rend dite: 1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 2. Shqyrtimi i projekt-vendimit për formimin komisionit; 3. Informatë për aktivitetet e Këshillin Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) dhe  4.Të ndryshme. Pas diskutimeve që u bënë të gjitha  pikat u miratuan për të dal para anëtarëve të Kuvendit në takimin e radhës që do të mbahet me  janar 2024.