Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Bexhet B. Kuçi

Mr.ec.Bexhet  B.Kuçi -Master i Arteve Ekonomike,dega Administrim Biznesi në Kolegjin “Globus”viti Akademik 2018-2020

email:  bexhetbkuqi@rks-gov.net

n.tel 045 / 315-388

Bexhet  B.Kuçi ka lindur më 27.03.1968, në   Suharekë

Ka përfunduar Fakultetin Ekonomik në Kolegjin Universitar “Bisnesit ”

Shkollën fillore në “7 Marsi” në Suharekë

Shkollën e mesme në gjimnazin “Jeta e re “ në Suharekë

Nga viti 1999 i punësuar si inspektor i deminimit ne Prishtinë

Nga viti 2002 është kryetar i Shoqatës për transport, ku vazhdon të jetë edhe më tej

Nga viti 1991 e deri sot, drejtor i Ndërmarrjës NTT “Jeta” në Suharekë

Ka kryer trajnimet mbi Menagjimin e ndermarrjeve publike në Odën Ekonomike të Kosovës (2014)

Trajnimin për menagjimin e transportit vendor dhe nderkombëtar (2008)

 

Trajnimin për instruktor për autoshkollë

 

Pjesëmarrës i Luftës së fundit të UÇK-së  gjatë vitetev 1998-1999

I martuar, ka tre fëmijë

Partia politike AAK

Gjatë viteve 2013-2017  Anëtar i Kuvendit Komunal në Suharekë.

2017- deri tani vazhdon të jetë kryesues i Kuvendit Komunal.